Szkoła Podstawowa w Oksie

Szukaj w serwisie
Idź do spisu treści

Menu główne

Szkoła z Klasą 2.0

Projekty > Projekty w trakcie realizacji

Od września 2012 Nasza szkoła działa w ramach programu SZKOŁA Z KLASĄ 2.0. Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK (korzystanie  z technologii informacyjno-komunikacyjnych) może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Pani Iwona Ziółkowska. Nauczyciele biorący w nim udział: Pani Alicja Putowska, Pani Ewa Chatys, Pani Maria Korpus, Pani Dorota Baran, Pani Wioletta Górska, Pani Dorota Napora, Pani Urszula Syta i Pan Krzysztof Rosiński.
Nauczyciele i uczniowie:


  • wypracowują sposoby TIK w nauczaniu wszystkich przedmiotów,

  • tworzą kodeksy dobrych praktyk wykorzystania TIK w edukacji i zarządzaniu szkołą,

  • uczniowie opisują działania na blogach, a efekty całorocznej pracy prezentują na Festiwalach 2.0.

  • platforma internetowa programu to miejsce wymiany doświadczeń a zarazem cyfrowa biblioteka poradników, projektów edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zadań.


SZKOŁA Z KLASA 2.0
PIERWSZE DEBATY
6 grudnia 2012 odbyła się w gimnazjum debata szkolna nad KODEKSEM 2.0.
Na debatę szkolną zostały zaproszone reprezentacje wszystkich klas, Rada Rodziców, nauczyciele, policjanci oraz wójt naszej gminy Pan Tadeusz Soboń.
Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem licznie przybyłych gości, a następnie uczniowie: Aleksandra Brymerska, Agnieszka Baran, Weronika Ulatowska i Bartłomiej Nowakowski zaprezentowali gościom prezentację multimedialną.
Prezentacja krótko opisywała cel i zasady projektu SZKOŁA Z KLASĄ 2.0, a także przybliżała zagadnienia mające być przedmiotem debaty.
Po prezentacji zorganizowane zostały zespoły, w skład których weszli uczniowie, nauczyciel, rodzic lub któryś z zaproszonych gości. Każda grupa miała przedyskutować jedno ze stawianych problemów. Były to: Ucz i ucz się z TIK; Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie; Nie kradnij i nie daj się okraść; Komunikujmy się; Komputery pod ręką; Bądź bezpieczny w sieci; Nauczcie tego dorosłych.
Po burzliwej dyskusji w grupach przyszła kolej na zaprezentowanie wypracowanych punktów kodeksu. Okazało się, że na temat TIK mamy baaa…rdzo
J dużo do powiedzenia. Zebraliśmy je i z 35 wybraliśmy 20.
Kodeks ten będzie jeszcze zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, a później cóż……
J należy go przestrzegać
Miłą niespodziankę sprawił nam Pan Wójt, który wszystkim uczestnikom debaty wręczył słodkie upominki. A ponieważ Pan Wójt był również grzeczny, jak gorąco zapewniał, również otrzymał mikołajkowy prezent…

W dniu 7 grudnia 2012 r. (piątek) odbyła się kolejna debata, tym razem z udziałem uczniów szkoły podstawowej, której zadaniem również było wypracowanie Kodeksu 2.0 dla programu Szkoła z Klasą 2.0. Wzięło w niej udział 25 uczniów, 4 nauczycieli, koordynator oraz pani dyrektor. W przygotowania do debaty włączyli się zarówno nauczyciele jak i wytypowani przez nich uczniowie. Aby debata sprawnie i płynnie się odbyła, kilkanaście dni wcześniej uczniowie zostali podzieleni na 7 grup z których każda miała do opracowania jeden punkt Kodeksu 2.0 z wykorzystaniem środków multimedialnych. Osoby odpowiedzialne tj: Kacper Rubinkowski, Daniel Skowronek, Patrycja Wrońska, Jakub Kwiecień, Dominika Struska, Julia Trela, Klaudia Pawłowska oraz Weronika Rzepińska w trakcie debaty prezentowały przygotowanie przez siebie prezentacje i omawiały poszczególne zagadnienia. Finalnym punktem debaty było podsumowanie, w czasie którego uczniowie przedstawiali propozycje zasad kodeksu, a następnie umieszczali je na planszy główniej. Na podstawie burzliwych a czasami i kontrowersyjnych rozmów osiągnięty został cel - wypracowany Kodeks 2.0 został wywieszony na gazetce ściennej na korytarzu obok jadalni tak, aby każdy zainteresowany mógł się z nim zapoznać. Wersja ostateczna ww. kodeksu zostanie zaprezentowana do 10 stycznia 2013r.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego