Szkoła Podstawowa w Oksie

Szukaj w serwisie
Idź do spisu treści

Menu główne

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych

Pedagog szkolny


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Oksie z dnia 01.09.2011 w sprawie: procedur postępowania w sytuacjach trudnych

 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie

 Procedura postępowania w przypadku  uzyskania przez nauczyciela informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków odurzających, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji

 Procedura postępowania w przypadku występowania w szkole aktu lub aktów agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy

 Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk

 Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń ma przy sobie substancję przypominającą narkotyk

 Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego

 Procedura postępowania wobec ucznia sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa oraz ucznia poszkodowanego i świadków

 Procedura postępowania wobec ucznia z zaburzeniami psychicznymi, który zachowuje się agresywnie w stosunku do innych lub siebie

 Procedura postępowania wobec uczniów często opuszczających zajęcia szkolne 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego