Szkoła Podstawowa w Oksie

Szukaj w serwisie
Idź do spisu treści

Menu główne

Historia Gimnazjum Publicznego w Oksie

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKSIE > Gimnazjum

Warto poznać naszą szkołę...
Gimnazjum Publiczne w Oksie może się poszczycić kilkunastoletnią tradycją. Dyrektor gimnazjum, mgr inż. Maria Supernat, grono pedagogiczne i gimnazjaliści po raz pierwszy usłyszeli szkolny dzwonek 1 września 1999 r.

Kadra gimnazjum
Nauczyciele troszczą się o maksymalnie dobre wyniki nauczania, w sposób ciekawy i przystępny prowadzą zajęcia. Efektem są bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych i doskonałe przygotowanie do szkół ponadgimnazjalnych.

Oferta edukacyjna szkoły

W naszej szkole panuje demokracja, dlatego uczniowie mają swoich przedstawicieli w Samorządzie Szkolnym. Rada Uczniowska stara się rzetelnie i dokładnie wypełniać swoje obowiązki. Wspólnymi siłami tworzymy historię szkoły i regionu. Dawniej redagowaliśmy gazetę szkolną pt. „Okiem Gimnazjalisty”. Jej zadaniem było przede wszystkim rozszerzanie horyzontów wiedzy w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, ostrzeganie młodzieży przed zagrożeniami XXI wieku i dostarczanie rozrywki. Każdy, nawet najbardziej wymagający czytelnik, znalazł w niej coś dla siebie. Obecnie życie szkoły i środowiska dokumentujemy na naszej stronie internetowej.
Szkoła daje uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając wykształcenie o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności. Wspomaga wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Proponując humanistyczny system wartości, zapewnia uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. Dobrze przygotowuje ucznia do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, w Ojczyźnie i w Zjednoczonej Europie. Wzajemne relacje uczeń-nauczyciel, rodzice-szkoła, szkoła-środowisko lokalne są partnerskie i demokratyczne.

Absolwent

Absolwent Gimnazjum Publicznego w Oksie potrafi:

  • znaleźć cel w życiu,

  • kreować swoją pozytywną przyszłość,

  • odróżniać dobro od zła,

  • szanować godność osoby ludzkiej,

  • odrzucić przemoc i agresję,

  • dbać o zdrowie własne i innych.

Programy zewnętrzne
Szkoła od lat bierze udział w programach wspomagających proces uczenia się i nauczania, realizowanych przy udziale środków z różnych fundacji oraz środków unijnych: „W Kręgu Kultury”, „Równać Szanse”, „Szkoła Marzeń” „Świętokrzyska Kuźnia Talentów”, Akademia Przedsiębiorczego Obywatela i wiele innych. Posiadamy również certyfikat „Szkoły z klasą”.

********************
Dzięki uprzejmości mieszkańca naszej gminy Pana Mirosława Dudy zamieszczamy wnikliwe i interesujące opracowania nt. historii szkolnictwa na naszym terenie.
Opracowanie Nr 1
Opracowanie Nr 2


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego