Szkoła Podstawowa w Oksie

Szukaj w serwisie
Idź do spisu treści

Menu główne

Akademia Przedsiębiorczego Obywatela

Projekty > Projekty zrealizowane

Projekt
„Akademia Przedsiębiorczego Obywatela”
współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w poddziałania 9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 


Cel ogólny projektu:

Wyrównanie szans uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji obywatelskiej ukierunkowanej na rozwój postawy przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe projektu:
- Wspieranie rozwoju kapitału społecznego jako głównego elementu funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
- Kształtowanie wizerunku obywatela demokracji.
- Rozwijanie umiejętności w zakresie ICT jako niezbędnego narzędzia do zarządzania informacją w społeczeństwie opartym na wiedzy.
- Rozbudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie działań dostarczających wymiernych korzyści środowisku lokalnemu.

Założenia projektu

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono 48 godzin zajęć dydaktycznych w oparciu o scenariusze przygotowane przez pracowników Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Treści zajęć podzielono na cztery 12 godzinne moduły.

· PRAWO I ŚWIADOMOŚĆ
· POSTAWA I DZIAŁANIE OBYWATELSKIE
· PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INTELIGENCJA OBYWATELSKA
· TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Opiekunem projektu w naszej szkole był Pan Jerzy Supernat.

Tak wyglądały nasze zajęcia warsztatowe...

Ponadto, szkoła nasza, biorąc udział w projekcie, zobowiązana została do przygotowania inicjatywy obywatelskiej, będącej efektem wspólnego działania uczniów. My postanowiliśmy otworzyć "Zieloną Świetlicę".
W lutym 2009 roku rozpoczęła się nasza przygoda z Akademią Przedsiębiorczego Obywatela.
Pieniądze, jakie otrzymaliśmy, postanowiliśmy przeznaczyć na utworzenie „Zielonej świetlicy”, która będzie pełniła rolę podwórka szkolnego – miejsca naszych zabaw i spotkań. Chcemy, aby ten obszar był dobrze zagospodarowany, by służył nam na długie lata oraz naszym młodszym kolegom. Mamy nadzieję, że każda przerwa, którą tam spędzimy, będzie bezpieczna i przyjemna.
W prace
zaangażowali się ochoczo uczniowie klas gimnazjalnych. Na placu rozmieszczono ławki parkowe, zostały posadzone drzewa, krzewy i ogólnie pojęta zieleń ogrodowa. Chcielibyśmy, aby stanęła tam fontanna, która będzie upiększać ten obszar. Niestety, nie wszystkie nasze marzenia i plany związane z zagospodarowaniem „Zielonej świetlicy” mogą być zrealizowane, ponieważ nie wystarczyło nam na to funduszy. Mamy jednak świadomość, że nasza inicjatywa będzie kontynuowana.
„Zielona świetlica” nie będzie wyłącznie miejscem dla uczniów. Będzie można tu również organizować imprezy kulturalne, próby miejscowych zespołów itp. Każdy będzie mógł skorzystać z atrakcji tego miejsca.

"Zielona Świetlica" powstawała jako wspólne dzieło uczniów, pracowników szkoły i rodziców. Duży wkład pracy wniósł wójt naszej gminy, Pan Tadeusz Soboń. Możecie to zobaczyć na zdjęciach...

Projekt Akademia Przedsiębiorczego Obywatela realizowało kilka szkół z naszego regionu. Mieliśmy okazję zaprezentować nasze działania podczas wspólnego spotkania w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, a finałem było podsumowanie w Kielcach w Wojewódzkim Domu Kultury z udziałem wielu ważnych osobistości ze sfery władz oświatowych oraz władze samorządowe z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Panem Adamem Jarubasem na czele. My doceniamy, że mimo licznych zajęć i obowiązków, był z nami, i wspierał nas duchowo podczas prezentacji nasz wójt, Pan Tadeusz Soboń.
Poniżej zdjęcia z Jędrzejowa i Kielc.

Spotkanie w Jędrzejowie

Spotkanie w Kielcach

A na końcu, nie spodziewaliśmy się tego, było SŁODKO...

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego